אודותינו

מהו האיגוד?

 
איגוד החתירה הינו עמותה רשומה המוכרת ע"י ממשלת ישראל וע"י הועד האולימפי כאירגון שהינו בעל הסמכות בכל הנוגע לענף החתירה בישראל.
האיגוד מייצג,ארבעה מועדונים, בתל-אביב,חיפה וטבריה וכ-250 חותרים רשומים בכל הרמות, מתחילים,ילדים,נוער,בוגרים,ומסטרס החותרים לשם פעילות הפנאי,בריאות,שיפור הכשר הגופני ולהישגיות
האיגוד, חבר בועד האולימפי ובאירגון החתירה הבינלאומי - FISA .
במקור, היה האיגוד חלק מהתאחדות הספורט בישראל שעם פירוקה עבר לפעול כעמותה עצמאית.
הנהלת האיגוד מורכבת מנציגי המועדונים.מספר הנציגים בהנהלה מכל מועדון נקבע על פי מספר הספורטאים מכל מועדון המשתתפים בתחרויות ומהישגיהם באליפות הארץ. יו"ר האיגוד נבחר ע"י חברי ההנהלה.
משרדי האיגוד ממוקמים ב"מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות"
:כתובתו
שדרות רוקח 2
תל-אביב 61062
ת.ד. 6265
טלפון:6990484-03 פקס: 7410490-03
דוא"ל info@rowing.org.il

שליחותו ומחויבותו של האיגוד לקדום  ערכי החתירה

האיגוד הוסמך ע"י ארבעת המועדונים לנהל את ענף החתירה בישראל בכל האמצעים העומדים לרשותו, האיגוד מחויב להנחיל את ערכי ספורט החתירה לחברים בו בתחומים העקריים, להלן:
ניהול הפעילות בענף

יפרסם מדיניות והנחיות בתחומי בטיחות והתנהגות ספורטיבית.
יפרסם חוקים שיבטיחו את ההגינות והבטיחות בתחרויות.
יאשר שופטים לתחרויות
שאף להכשרת והסמכת מדריכים ומאמנים
יאשר ארגון תחרויות
יעקוב אחר קיום החוקים בתחרויות שאושרו עי ידי האיגוד
קידום ביצועי הספורטאים
יגיש סיוע בהשתלמות והכשרה למדריכים ולמאמנים
יסייע בארגון מחנות אימון
תמיכה בארגון תחרויות
יודא קיום של לפחות ארבע תחרויות ברמה הארצית כולל אליפות ישראל.
יתמוך כספית במועדונים ששולחים את הספורטאים שלהם לתחרויות ארציות
השתתפות בתחרויות בינלאומיות
ינחה את הכנת הסגלים לרמה הבינלאומית בכל הקטגוריות
ייצג את ישראל בארועים של FISA
יתמוך בנציגי ישראל במוסדות FISA

חתירה לנכים Adaptive Rowing  
לעודד ולקדם את ספורט החתירה בקרב אנשים עם מגבלות פיסיות ונפשיות, זאת בשיתוף פעולה עם "מרכז דניאל עמיחי", "בית הלוחם" והתאחדות ספורט הנכים בישראל.

יעוד האיגוד

תפקיד האיגוד הוא לנהל מערכת שתקנה הזדמנות לכל פרט מהחברים בו להשיג את את המיטב בהתאם ליכולתו הפוטנציאלית.


אודות איגוד החתירה
פיסת היסטוריה
חתירה אקדמית
מועדוני החתירה
תוצאות תחרויות
אירועים וחדשות
  מערכת רישום ספורטאים
 
סגור